top of page
תשאלי יועצת - קבוצת ייעוץ בפייסבוק על אמצעי מניעה והפסקת הריון

תשאלי יועצת - קבוצת ייעוץ בפייסבוק על אמצעי מניעה והפסקת הריון

 • מידע נוסף

  קבוצה לנשים בלבד בניהול עמותת "לדעת לבחור נכון".

  מטרת הקבוצה הינה לספק בנוסף לתמיכה והכלה, מידע מהימן ואמין.

  בקבוצה חברות שני סוגים של מומחיות-

  א. יועצות לדעת – יועצות מתנדבות אשר עברו הכשרה ייעודית לכך. תשובות שיינתנו ע"י יועצות ייחתמו בסופן ע"י שם היועצת ותפקידה.

  ב. נשות מקצוע נוספות - נשות מקצוע (רופאות, אחיות, עובדות סוציאליות, רוקחות וכו') מוזמנות לייעץ בקבוצה כתשובה לשאלות לצד גילוי נאות.

  .קבוצה זו אינה מוקד חירום במקרים אלו פנו מיד לרופא/ מד"א/ מיון הקבוצה אינה מהווה תחליף לייעוץ רפואי גם אם קיבלת תשובה מאשת מקצוע. הייעוץ בקבוצה מהווה מידע כללי ודעה אישית של הכותבת שלא ניתן לייחס כ"אבחון" או "חוות דעת רפואית".

  לינק לאתר

 • אופן הפנייה לשירות

  הצטרפות לקבוצת הפייסבוק
   

 • תאריך עדכון

  12.11.2023

bottom of page